MONITORUJEMY SIWZ, A NIE OGŁOSZENIA PRZETARGOWE

Analiza wykazów asortymentowo-cenowych przetargów na dostawy leków i innych produktów farmaceutycznych.


Zapoznaj się z naszą ofertą


Jedyna taka usługa na rynku.

Nawet jeśli w samym ogłoszeniu nie pojawiła się nazwa Twojego produktu, a wystąpiła w wykazie asortymentowo-cenowym do SIWZ, to otrzymasz od nas informację o tym fakcie w raporcie.


Ogłoszenia przetargowe w przedmiocie często nie zawierają wykazu nazw zamawianych leków. Informacje te zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – a dokładnie w wykazach asortymentowo-cenowych. Dlatego też korzystanie ze standardowego monitoringu przetargów oferowanego na rynku jest niezwykle czasochłonne, gdyż Klient musi samodzielnie przejrzeć każdą specyfikację i sprawdzić, czy dany przetarg zawiera nazwy leków, którymi jest zainteresowany.


W ciągu miesiąca przeglądamy ok. 400 dokumentacji przetargowych, co przekłada się na dziesiątki tysięcy rekordów z produktami zamawianymi m.in. przez szpitale.

Raport zawiera m.in. informacje:

 • numer sprawy nadany przez Ogłaszającego,

 • przedmiot przetargu,

 • numer pakietu,

 • ilość wszystkich pozycji w danym pakiecie,

 • informacja, na której pozycji w pakiecie wystąpił Państwa lek,

 • nazwa leku,

 • dawka,

 • postać,

 • opakowanie,

 • jednostka miary,

 • zamawiana ilość,

 • uwagi do pakietu,

 • link do spakowanej specyfikacji,

 • termin składania ofert,

 • termin i miejsce otwarcia ofert,

 • data wysłania ogłoszenia do TEDa,

 • nazwa organizatora,

 • dane teleadresowe,

 • osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz sposób porozumiewania się,

 • monitorujemy sprostowania, więc jeśli zmieni się zawartość pakietów, otrzymasz ponownie zaktualizowany raport.


Oferujemy dwa warianty usługi:

 • raport z całego dnia w pliku xlsx,

 • raporty wysyłane na bieżąco w ciągu dnia w pliku docx ( do każdego przetargu raport jest tworzony osobno)


Zróżnicowane (ze względu na rodzaj produktów, region etc.)raporty wysyłamy na wskazane przez Klienta adresy e-mail. Dzięki temu poszczególne raporty trafiają tylko do wskazanych osób w firmie. Przygotowujemy także analizy wsteczne dotyczące wybranego okresu czasu.


Analiza dokumentacji przetargowej Pressinfo.pl to:

 • oszczędność czasu,

 • dostęp do aktualnych i dokładnych informacji o zamawianych produktach,

 • doskonałe narzędzie badania rynku zamówień,

 • profesjonalne wsparcie działań sprzedażowych.


Klienci, którzy zamówili tę usługę, współpracują z nami nieprzerwanie od lat.
Zapraszamy do skorzystania z pięciodniowego darmowego testu, w ramach którego mogą Państwo monitorować 6 nazw (handlowe, międzynarodowe).


wypróbuj darmowy test!